Header Ruwac cu casetă tehnică KeyVisual

Informații cu privire la companie conform art. 5 din legea privind serviciile de telecomunicații

Firma: Ruwac Industriesauger GmbH
Sediul societății: Westhoyeler Str. 25 - 49328 Melle

Telefon: +49 (0) 5226 98300
E-mail: ruwac(at)ruwac.de

Directori generali: Axel Runge, Thomas Runge
Registrul comerțului: Tribunalul Osnabrück - HRB 112
Cod de identificare fiscală:  DE 811188960

Concepție, design și materializare:
weitkamp marketing GmbH, Osnabrück

1. Imaginile, textele și/sau reprezentările grafice de pe pagina de internet sunt protejate de legea privind drepturile de autor. Drepturile de autor pentru obiectele publicate, create de noi, aparțin doar companiei Ruwac Industriesauger GmbH. Nicio parte din conținutul acestei pagini de internet, inclusiv graficele, documentele înregistrate, secvențele video și textele, nu trebuie multiplicate în mod electronic sau tipărit sau utilizate în alt mod fără acordul Ruwac Industriesauger GmbH.

2. Ruwac Industriesauger GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor oferite. Pretențiile privind răspunderea împotriva autorului, care se referă la daune de natură materială sau morală, care au fost cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informațiilor oferite, respectiv prin utilizarea informațiilor eronate și incomplete, sunt excluse, în principiu, dacă nu se poate face dovada vinei companiei Ruwac Industriesauger GmbH.

3. Ruwac Industriesauger GmbH este răspunzător pentru trimiterile directe sau indirecte pe paginile de internet terțe („link-uri”), care se află în afara domeniului de responsabilitate, nu și pentru conținutul acestora. Pentru conținuturile ilegale, eronate sau incomplete și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații oferite răspunde doar ofertantul paginii, la care s-a făcut trimitere. Ruwac Industriesauger GmbH declară prin prezenta faptul că la momentul inserării link-ului, paginile respective asociate nu aveau informații cu privire la existența unor conținuturi ilegale. Ruwac Industriesauger GmbHnu are nicio influență asupra reprezentării actuale și viitoare, asupra conținuturilor sau a dreptului de autor a paginilor asociate/conectate prin link-uri. De aceea, acesta se exonerează prin prezenta de toate conținuturile paginilor asociate/conectate prin link, care au fost modificate după inserarea acestuia. Această declarație este valabilă pentru toate link-urile și trimiterile setate în cadrul ofertelor proprii de internet, precum și pentru introducerile străine în cărțile de oaspeți, forumurile de discuție și listele de mailing instalate de Ruwac Industriesauger GmbH.

4. Dacă părți sau formulări individuale ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu mai corespund în întregime legislației în vigoare, restul părților din document rămân neafectate în ceea ce privește conținutul și valabilitatea lor.