Header Ruwac cu protecția datelor KeyVisual

Declarație de protecție a datelor și obligații de informare confom RGPD

Protecția datelor conform RGPD

Protecția datelor cu caracter personal este prioritatea noastră principală. În cele ce urmează, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de pe pagina noastră de internet. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu prevederile legii privind serviciile de telecomunicații (TMG) și regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), precum și cu noua legea federală privind protecția datelor (BDSG nouă).

1. Numele și adresa persoanei responsabile

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle reprezentat de Directorul General: Axel Runge, Thomas Runge
Tel.: 05226 - 98300, E-mail: ruwac(at)ruwac.de

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, Ochsenweg 62 b, 49324 Melle
E-mail: info(at)datenschutz-os.de

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal de pe pagina noastră de internet

3,1.    Furnizarea site-ului nostru web și crearea fișierelor log
Pentru vizitarea paginii noastre de internet și accesarea informațiilor conținute acolo nu este necesar să ne furnizați datele dvs. personale.
Noi colectăm și utilizăm în timpul vizitei paginii noastre de internet doar datele pe care browser-ul dvs. internet ni le oferă în mod automat:

 • Data și ora accesării uneia dintre paginile noastre de internet
 • Tipul browser-ului dumneavoastră
 • Setările browser-ului dumneavoastră
 • Adresa IP
 • a paginilor accesate de dumneavoastră

Utilizăm aceste date pentru a vă facilita accesul pe pagina noastră. În plus, utilizăm aceste date în scopuri statistice și pentru a îmbunătăți designul și prezentarea paginii noastre de internet. Stocăm adresa IP în scopul asigurării și protejării siguranței IT (de exemplu, identificarea și combaterea așa-numitelor atacuri DOS) și în scopul funcționalității.
Baza legală pentru stocarea temporară a datelor este articolul 6 paragraful 1 lit. f din RGPD.

3,2. Datele personale din formulare
Datele personale sunt colectate dacă ne furnizați aceste date în mod voluntar în cadrul unui contract sau în cadrul unei candidaturi.

3,3. Formular de contact, candidatură
Pe pagina noastră de internet sunt disponibile formulare de contact, care pot fi folosite pentru stabilirea contactului electronic.
La utilizarea acestei opțiuni, datele furnizate în interfața de introducere vor fi transmise la noi și stocate. Aceste date diferă în funcție de formular:

 • Firmă
 • Nume
 • Prenume
 • Stradă, număr
 • Cod poștal, Localitate
 • Adresă de e-mail
 • Telefonul
 • Fax

Pentru prelucrarea datelor, vă este solicitat acordul în cadrul procesului de trimitere și sunteți înștiințat cu privire la prezenta declarație de protecție a datelor.
Datele furnizate în cadrul formularului sunt criptate și transmise către noi.
În plus, se poate realiza contactul prin adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate.

3,4. Scopurile și principiile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal din interfața de introducere ne ajută doar pentru prelucrarea contactului. În cazul contactării prin e-mail, este inclus aici și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.
Baza legală pentru prelucrarea datelor, care au fost furnizate în cursul trimiterii unui e-mail, este articolul 6 paragraful 1 lit. f din RGPD. În cazul în care contactul de e-mail vizează încheierea unui contract, atunci baza legală suplimentară pentru prelucrare este articolul 6 paragraful 1 lit. b din RGPD.
Principiul legal al procedurii de candidatură rezultă din art. 26 din BDSG nouă, precum și art. 88 din RGPD. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este intenția dvs. de candidatură. Prelucrăm datele dvs. în calitate de aplicant doar în scopul desfășurării procesului dvs. de candidatură.

3,5. Durata de stocare sau criterii pentru stabilirea duratei
Formular de contact: Atunci când este îndeplinit scopul stocării datelor cu caracter personal, acestea sunt blocate sau șterse, în măsura în care nu contravin obligațiile legale de stocare.
Înscriere: Stocăm datele cu caracter personal odată cu primirea cererii dvs. de candidatură.În cazul materializării candidaturii, stocăm datele dvs. de aplicant în cadrul termenelor legale de păstrare după încetarea raportului de lucru respectiv.În cazul în care respingem cererea dvs. de candidatură, stocăm datele dvs. de aplicant pe o perioadă de șase luni după respingerea cererii respective, cu excepția cazului în care ne transmiteți acordul dvs. pentru o stocare mai îndelungată

3,6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor (în măsura în care are loc o transmitere a datelor)

În cadrul companiei, departamentele acesteia primesc datele necesare pentru îndeplinirea cererii dumneavoastră. În cadrul procedurii de candidatură sunt transmise datele dvs. către departamentul de specialitate competent.

3,7. Indicații cu privire la drepturile persoanelor vizate
Orice persoană vizată are următoarele drepturi cu privire la protecția datelor conform RGPD:

 • Dreptul la informare conform art. 15 RGPD
 • Dreptul de revizuire a datelor incorecte conform art. 16 din RGPD
 • Dreptul la ștergere conform art. 17 RGPD
 • Dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 RGPD
 • Dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 RGPD
 • Dreptul la opunere conform art. 21 din RGPD

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, respectiv pentru retragerea consimțământului oferit, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail indicată în caseta tehnică.

Aveți dreptul de a depune plângeri la o autoritate de supraveghere. Vă puteți exercita acest drept la o autoritate de supraveghere din statul membru în care se află reședința dumneavoastră, locul dumneavoastră de muncă sau locul încălcării prezumate.
Înainte de a adresa plângeri la autoritatea de supraveghere competentă, vă rugăm să clarificați aceste aspecte cu responsabilul nostru cu protecția datelor.

3,8. Transmiterea planificată a datelor în state terțe
Momentan, nu are loc nicio transmitere a datelor în state terțe și nici nu este planificată pe viitor.

4. Utilizarea cookie-urilor

Pe pagina noastră de internet, utilizăm așa-numitele „cookie-uri”. Este vorba de fișiere text mici, care sunt transmise de server-ul nostru web computer-ului dvs., pentru a identifica durata vizitei. Prin intermediul acestor cookie-uri nu colectăm date cu caracter personal.

Reprezentarea paginii noastre de internet este posibilă inclusivă fără stocarea cookie-urilor. Puteți dezactiva opțiunea de stocare a cookie-urilor în cadrul setărilor browser-ului dvs. sau le puteți configura astfel încât să fiți informat cu privire la stocarea dorită prin intermediul unei pagini de internet. În acest caz, optați pentru respingerea cookie-urilor. Pentru a beneficia de toate capacitățile paginii noastre de internet este necesară permiterea cookie-urilor temporare din motive tehnice.

5. Utilizarea Google Analytics

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Astfel, sunt colectate și stocate date care pot contribui la crearea unor profile de utilizator prin utilizarea pseudonimelor. Aceste profile de utilizator servesc la analizarea comportamentului de utilizare și sunt evaluate pentru îmbunătățirea și configurarea orientată către nevoi a ofertei noastre.

Google Analytics utilizează așa numite „cookie-uri“, fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și care permit analiza utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informațiile create prin cookie privind utilizarea acestui website de către dumneavoastră (inclusiv părți ale adresei dvs. IP) se transferă, de regulă, pe un server al Google din SUA și se stochează acolo. Google folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web de către dumneavoastră, pentru a realiza rapoarte despre activitățile paginii web pentru beneficiarul paginii web și pentru a aduce și alte prestări de servicii legate de utilizarea paginilor web și a Internetului. De asemenea, Google va transmite, dacă este cazul, aceste informații terților, dacă acest lucru este admis legal sau dacă terții prelucrează aceste date în numele Google. Google nu va face legătura în niciun caz între adresa dvs. IP și alte date ale Google. Aceste profile pseudonimizate de utilizare nu sunt create fără acordul expres, oferit separat al persoanei vizate, cu date cu caracter personal cu privire la purtătorul pseudonimului. Înregistrarea datelor în scopul statisticii de utilizare și transferarea acestora către Google are loc cu ajutorul codului extins „gat._anonymizeIp();”. Înregistrarea adreselor IP este, astfel, anonimizată (așa-numita mascare IP).

6. Măsuri de siguranță

Implementăm măsuri de siguranță de natură tehnică și organizatorică pentru a proteja datele dvs. personale împotriva manipulării accidentale sau deliberate, împotriva pierderii, distrugerii sau împotriva accesului persoanelor neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite permanent prin intermediul evoluției tehnologice. Atragem atenția asupra faptului că la transmiterea datelor pe internet este posibil ca aceste date să fie accesate sau falsificate de terți în pofida tuturor măsurilor de siguranță.

7. Contact

În cazul în care aveți întrebări și sugestii cu privire la declarația de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de contact indicată în caseta tehnică.

8. Actualizarea regulamentelor noastre privind protecția datelor

Dezvoltarea tehnică constantă în domeniul tehnologiei IT și a serviciilor de internet impune inclusiv adaptarea prezentei declarații de protecție a datelor. Ne rezervăm dreptul de a efectua completări sau modificări ale prezentei declarații de protecție a datelor.

Obligații de informare conform RGPD

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul companiei

Noi prelucrăm date cu caracter personal, pe care le primim de la dumneavoastră în cadrul solicitării informațiilor, unei cereri, inițierii afacerilor, desfășurării contractului, comenzilor online sau relațiilor contractuale. În plus, prelucrăm, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea contractului datele cu caracter personal pe care le-am primit de la alte companii sau terți (de exemplu, pentru onorarea comenzilor, pentru îndeplinirea contractelor sau în baza consimțământului dvs. exprimat). Datele cu caracter personal relevante sunt personale (nume, adresă și alte date de contact). În plus, acestea pot fi inclusiv date cu privire la comandă, date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, date publicitare și comerciale, date cu privire la documentații, precum și alte date din categorii similare.

1. Scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrări

Scopurile prelucrării se ghidează în principal în funcție de prestarea serviciilor autorizate sau solicitate de dumneavoastră.

1,1.    Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract sau pentru realizarea măsurilor pre-contractuale (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pentru prestarea și intermedierea rapoartelor comerciale, în special pentru implementarea contractelor noastre sau măsurilor pre-contractuale și pentru onorarea comenzilor dumneavoastră. În plus, pentru soluționarea cererilor sau comenzilor dumneavoastră plasate în cadrul magazinelor noastre online.

1,2.    Prelucrarea este efectuată în contextul protejării intereselor (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD). În măsura în care este necesar, prelucrăm datele dvs. pentru îndeplinirea efectivă a contractului și pentru a proteja interesele legitime ale noastre sau ale terților

 • Schimbul de date cu agenții de informații (SCHUFA, Creditreform) pentru determinarea riscurilor de bonitate,
 • respectiv de neplată
 • Publicitate sau cercetarea pieței și opiniei, în măsura în care nu v-ați opus utilizării datelor dumneavoastră
 • Soluționarea cererilor și solicitărilor de informații
 • Exercitarea drepturilor legale și apărarea în cazul litigiilor legale
 • Asigurarea securității IT
 • Prevenirea și soluționarea infracțiunilor
 • Măsuri pentru gestionarea înțelegerii și dezvoltarea serviciilor și produselor.

1,3.    V-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aferente dumneavoastră pentru unul sau mai multe scopuri (art. 6, alin. 1, lit. A RGPD).

 • În măsura în care v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite scopuri (de ex. în scop publicitar, pentru abonarea la newsletter, publicarea fotografiilor, respectiv a datelor cu caracter personal), legalitatea prelucrării o reprezintă consimțământul dumneavoastră.
 • Consimțământul exprimat poate fi revocat în orice moment. Acest lucru se aplică inclusiv pentru revocarea declarațiilor de consimțământ, care au fost exprimate înainte de intrarea în vigoare a regulamentului RGPD, respectiv înainte de 25 mai 2018.
 • Revocarea este valabilă cu efect pe viitor. Prelucrările, care au avut loc înaintea revocării, nu sunt vizate de aceasta.

1,4.    Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, sub incidența căreia ne aflăm (art. 6, alin. 1, lit. C din RGPD).

 • Fiind o companie, ne supunem diverselor obligații legale în sfera obligațiilor de control și raportare din punct de vedere fiscal și al asigurărilor sociale. Obligații suplimentare pot rezulta din legea privind persoanele cu handicap, din partea asociațiilor profesionale, din legea privind prevenirea corupției și spălării banilor, pentru îndeplinirea reglementărilor pentru regulamentul UE antitero.

2. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor (în măsura în care are loc o transmitere a datelor)

2,1.    În cadrul companiei, departamentele acesteia primesc datele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale. În scopurile menționate mai sus putem primi date inclusiv de la operatorii de date contractați de noi (art. 28 din RGPD). Acestea sunt companii care prestează servicii din categoriile economice și de credit, servicii IT, servicii de imprimare, telecomunicații, asistență și consultanță, precum și vânzări și marketing.

2,2.    În afara companiei, pot primi datele dumneavoastră în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale inclusiv alte companii subcontractoare. Plecând de la aceste condiții preliminare, destinatarii datelor dvs. cu caracter personal pot fi, de exemplu:

 • consilieri fiscal, auditori, consultanți
 • avocați (litigii, încasări etc.)
 • tehnicieni/personal de mentenanță (mentenanță, servicii de reparații)
 • Companii de transport și logistică
 • Companii de încasări
 • Bănci/Case de economii
 • Agenți de informații (SCHUFA, Creditreform)

3. Durata de stocare sau criterii pentru stabilirea duratei

În măsura în care acest lucru este necesar, prelucrăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal pe durata relației noastre contractuale, care cuprinde, de exemplu, inclusiv inițierea și exercitarea unui contract. În plus, ne supunem diferitelor obligații de păstrare și documentare, care rezultă în principal din Codul comercial (HGB) și Codul fiscal (AO). Termenele indicate acolo pentru păstrare, respectiv documentare sunt cuprinse între șase și până la zece ani.

În cele din urmă, durata de stocare diferă inclusiv funcție de perioadele de prescripție legale, care pot fi de regulă de 3 ani în conformitate cu art. 195 și următoarele din Codul civil german (BGV); în eventualitatea nevoii de păstrare a dovezilor, termenele de prescripție pot ajunge conform Codului civil german (BGB) până la 30 de ani dacă există o hotărâre judecătorească.

După încheierea raportului contractual, ștergerea are loc după încetarea obligațiilor de păstrare.

Atunci când este îndeplinit scopul stocării datelor cu caracter personal, acestea sunt blocate sau șterse, în măsura în care nu contravin obligațiile legale de stocare.

4. Indicații privind drepturile persoanelor vizate

Orice persoană vizată are următoarele drepturi cu privire la protecția datelor conform RGPD:

 • Dreptul la informare conform art. 15 RGPD
 • Dreptul de revizuire a datelor incorecte conform art. 16 din RGPD
 • Dreptul la ștergere conform art. 17 RGPD
 • Dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 RGPD
 • Dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 RGPD
 • Dreptul la opunere conform art. 21 din RGPD

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, respectiv pentru retragerea consimțământului oferit, vă rugăm să vă adresați organismului responsabil indicat mai sus.

Aveți dreptul de a depune plângeri la o autoritate de supraveghere. Vă puteți exercita acest drept la o autoritate de supraveghere din statul membru în care se află reședința dumneavoastră, locul dumneavoastră de muncă sau locul încălcării prezumate.
Înainte de a adresa plângeri la autoritatea de supraveghere competentă, vă rugăm să clarificați aceste aspecte cu responsabilul nostru cu protecția datelor.

5. Transmitere planificată a datelor către state terțe

Momentan, nu are loc nicio transmitere a datelor în state terțe și nici nu este planificată pe viitor.

6. Consimțământul și obligația de a pune la dispoziție datele cu caracter personal

În contextul relației noastre de afaceri, trebuie să puneți la dispoziție acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru acceptarea și desfășurarea relației de afaceri și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale aferente sau pentru a căror colectare noi avem o obligație legală. Fără aceste date, noi nu putem să încheiem sau să derulăm un contract.

7. Proces decizional automat, inclusiv creare de profile

Pentru inițierea și derularea unei relații de afaceri, nu utilizăm un proces decizional automat în sensul art. 22 din RGPD.

Obligații de informare conform RGPD – aici se poate descărca